Våra boenden

Just nu förhandlar Pax Omsorg om att starta olika boendeformer för äldre.

Följ oss på vår webbsida för att ta del av information. Vi kommer successivt uppdatera den och berätta vad vi kan erbjuda.