Om Pax Omsorg

Pax Omsorg är ett vårdföretag med inriktning att bedriva olika boendeformer för äldre. Baserat på vår långa erfarenhet vill vi på riktigt ha fokus på dem vi finns till för – våra hyresgäster på våra boenden.
Förutom våra hyresgästers väl, vill vi även vara en bra arbetsgivare. Vi vill ge våra medarbetare förutsättningar för att kunna bedriva omsorg av världsklass.
Genom att all vår personal blir utbildade i demensvård, Silviahemscertifiering, bidrar vi till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga oavsett sjukdomsgrad. Målet med arbetet är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka.