Inne- & utemiljö

I din nya bostad är både inne- och utemiljö viktig.
 Pax Omsorg lägger därför stor vikt vid att våra boenden ska ha välplanerade och goda miljöer som bidrar till att våra hyresgästers sinnen stimuleras. Såväl våra inne- som utemiljöer är säkra för våra hyresgäster.

I boenderådet deltar personal och de hyresgäster som orkar och vill för att kunna påverka sin inne- och utemiljö.

Utemiljöerna kan vara trädgård och eller takterrass.

För planering av inne- och utemiljö samarbetar vi med experter för målgruppen.

Teknik har en stor betydelse och vi utvärderar alltid det senaste. Tekniken är viktig som ett komplement för att öka hyresgästernas och personalens säkerhet och trivsel.