Lev fullt ut hela livet

Med stigande ålder ökar behovet av hjälp. När du som äldre har behov av stöd, hjälp och tillsyn dygnet runt, finns lägenheter i olika typer av boenden att tillgå. Här fortsätter livet, ofta på ett nytt sätt än i det tidigare hemmet. Vården och omsorgen måste byggas på relationer mellan personal och hyresgäst, där hyresgäst är huvudpersonen och berättar hur de vill leva sitt fortsatta liv i sin nya bostad. Pax Omsorg erbjuder boenden där du fortsätter att leva ditt liv fullt ut och med värdighet.

Vi hjälper dig och stöttar dig i de situationer där du behöver uppmuntran för att ta tillvara de förmågor du har och bevara dessa. Vi utgår från dina förutsättningar och erbjuder dig en boendemiljö där du känner dig sedd och respekterad som person. När du flyttat till ett av våra boenden ska du känna dig trygg och vilja bo kvar hela livet.

Vårt arbetssätt ger meningsfullhet

En viktig del i att du som bor på våra boenden känner dig trygg och sedd hos oss är att vi arbetar salutogent. Det innebär att vi fokuserar på dina styrkor och förmågor. Vi uppmuntrar därmed dig att använda dina förmågor och stöttar dig i olika situationer för att bevara dem. Detta bidrar till att den enskilde upplever en känsla av sammanhang (KASAM).

Att arbeta enligt KASAM medför att vi arbetar för att våra hyresgäster ska uppleva sitt liv och sin situation begriplig, hanterbar och meningsfull. Det ska finnas en känsla av att det som sker i livet är någorlunda förutsägbart, att den enskilde kan, med vår hjälp, möta de krav som ställs. Vi erbjuder därför regelbundna aktiviteter och lösningar (metoder eller ny teknik) som gör att hyresgästerna kan uppleva att det som sker i livet är någorlunda förutsägbart och hanterbart.

Våra hyresgäster erbjuds ett liv där de kan känna meningsfullhet genom att vara delaktiga i aktiviteter, samvaro och matlagning. Tillvaron blir sammanhängande när den görs begriplig, hanterlig och meningsfull. Det gör att våra hyresgäster faktiskt kan leva fullt ut hela livet.